Đang giám sát
CommBank
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Úc | Giấy phép đầy đủ (MM) | Triển lãm toàn cầu
Commonwealth Bank of Australia(cba), hoặc CommBank, là một ngân hàng đa quốc gia của Úc có hoạt động tại New Zealand, Châu Á, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Nó cung cấp nhiều dịch vụ tài chính, bao gồm ngân hàng bán lẻ, thương mại và tổ chức, quản lý quỹ, hưu bổng, bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ môi giới. Tính đến tháng 8 năm 2015, Ngân hàng Commonwealth là công ty đại chúng lớn nhất của Úc được niêm yết trên ASX. Các thương hiệu bao gồm: bankwest、colonial first state investments、asb bank(New zealand)、Union Bank of Taiwan(commsec)và Medicare(comminsure)
Cảnh báo rủi ro

Thông tin hiện tại cho thấy nhà môi giới này không có phần mềm giao dịch, vui lòng lưu ý rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại--
Hộp thư email--
Quốc giaÚc
Thời gian lập--
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
    2.00 Điểm* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Our delivery partners will process the order and send it to you within 5-10 business days. Please note that there may be delivery delays due to COVID. The order will be sent with 'Authority to leave', which means that your order will be left at a safe space at your delivery location if you're there. If there isn't a safe place to leave your order, it will be taken to the nearest Australia Post office and a card left to let you know where to collect it.