Đang giám sát
EWarrant
10-15 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Khu triển lãm đáng ngờ
Công ty Chứng khoán EWarrant được thành lập vào ngày 28 tháng 9 năm 2009 và có trụ sở chính tại Tokyo. EWarrant được thành lập để tiếp quản hoạt động kinh doanh chứng quyền điện tử của Tập đoàn Chứng khoán Goldman Sachs. Với số vốn đăng ký 625 triệu yên và 37 nhân viên, EWarrant Securities là thành viên của Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Nhật Bản và tham gia Quỹ bảo vệ nhà đầu tư Nhật Bản.
Cảnh báo rủi ro

Thông tin hiện tại cho thấy nhà môi giới này không có phần mềm giao dịch, vui lòng lưu ý rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại--
Hộp thư emailinfo@ewarrant.com
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập2009
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa25:1
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Số tiền quyết toán (biên lai) của biên lai kho điện tử hết hạn sẽ được công bố dưới mục “Tin tức mới nhất” trên trang chủ biên lai kho điện tử khi cần thiết. Ngoài ra, số tiền thanh toán cho trái phiếu đáo hạn trong vòng sáu tháng qua được liệt kê trên trang Thông báo.