Đang giám sát
Nissan Securities
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Rủi ro trung bình
Được thành lập lần đầu tiên vào năm 1948, Nissan Securities Co., Ltd. là công ty công cụ tài chính được đăng ký theo Đạo luật về công cụ tài chính và giao dịch của Nhật Bản với số đăng ký 131. Là thành viên của Hiệp hội Đại lý Chứng khoán Nhật Bản, Hiệp hội Hàng hóa Tương lai Nhật Bản và Hiệp hội Tương lai Tài chính Nhật Bản, công ty cũng được Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) quản lý tại Nhật Bản với số giấy phép 6010001053429.
Cảnh báo rủi ro

Thông tin hiện tại cho thấy nhà môi giới này không có phần mềm giao dịch, vui lòng lưu ý rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại--
Hộp thư email--
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập1948
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Không có dữ liệu