Đang giám sát
Ichiyoshi Securities
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Rủi ro trung bình
Công ty TNHH Chứng khoán Ichiyoshi là công ty chứng khoán được thành lập vào tháng 8 năm 1950 và hiện có 50 chi nhánh tại Nhật Bản. Công ty được ủy quyền và quản lý bởi Hiệp hội Đại lý Chứng khoán Nhật Bản (JSDA) và số nhà điều hành công cụ tài chính của công ty là số Giám đốc Cục Công cụ Tài chính Kanto (Công cụ Tài chính).
Cảnh báo rủi ro

Thông tin hiện tại cho thấy nhà môi giới này không có phần mềm giao dịch, vui lòng lưu ý rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại+81 03-4346-4500
Hộp thư email--
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập1950
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Không có dữ liệu