Đang giám sát
FUJITOMI
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Rủi ro trung bình
FUJITOMI được thành lập lần đầu tiên vào năm Showa 27 (1952) Vào năm Showa 37, Trụ sở chính được chuyển đến Sapporo và tên công ty được đổi thành "Fujitimi Co.ltd" vào năm 1970. Năm 1991, FUJITOMI nhận được giấy phép kinh doanh hàng hóa thị trường sợi bông từ Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, Năm 1993, công ty chuyển trụ sở chính đến Shinjuku-ku, Tokyo và nhận được giấy phép kinh doanh hàng hóa thị trường cao su từ Sở giao dịch hàng hóa Tokyo.
Cảnh báo rủi ro

Thông tin hiện tại cho thấy nhà môi giới này không có phần mềm giao dịch, vui lòng lưu ý rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại+81 03-4589-5500
Hộp thư email--
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập1952
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Không có dữ liệu