Đang giám sát
Centrade
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Khu triển lãm đáng ngờ
Công ty TNHH Chứng khoán Centrade là công ty môi giới chứng khoán Nhật Bản được thành lập vào ngày 27 tháng 4 năm 2005 với số vốn đăng ký 450 triệu Yên, Đây là hiệp hội được đăng ký chung và là thành viên của Quỹ bảo vệ nhà đầu tư Nhật Bản, Hiệp hội đại lý chứng khoán Nhật Bản, Tổng công ty lưu ký chứng khoán Nhật Bản và Hiệp hội giao dịch tài chính tương lai. Centrade Securities có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản và các chi nhánh tại Nagoya, Fukuoka và Hokuriku.
Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại0120-160-151
Hộp thư email--
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập2005
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa25:1
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Các tài liệu cần thiết để nộp thuế khác nhau tùy thuộc vào Click Kabu 365, Giao dịch ngoại hối, Cổ phiếu và Quỹ tín thác đầu tư. Vui lòng kiểm tra với cơ quan thuế của bạn để biết chi tiết.