Đang giám sát
FFG Securities
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Rủi ro trung bình ​
FFG Securities được thành lập năm 1945, trở thành thành viên chính thức của Sở giao dịch chứng khoán Fukuoka năm 1949 và thành lập Văn phòng Kinh doanh Shimabara (nâng cấp thành chi nhánh vào năm 1980). Vào tháng 10 năm 1985, FFG Securities đã có đủ điều kiện để giao dịch hợp đồng tương lai liên quan đến trái phiếu chính phủ và các chứng khoán khác trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Vào tháng 11 năm 1990, FFG Securities trở thành thành viên chính thức của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo và vào tháng 12 năm 1998, công ty được đăng ký là công ty chứng khoán theo Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch sửa đổi. Năm 2007, công ty được đổi tên thành Công ty TNHH Chứng khoán FFG.
Cảnh báo rủi ro

Thông tin hiện tại cho thấy nhà môi giới này không có phần mềm giao dịch, vui lòng lưu ý rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại+81 092-771-3836
Hộp thư email--
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập1945
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiềnchuyển khoản
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Không có dữ liệu