Sàn giao dịch đen
TOGAKU Securities
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Khu triển lãm đáng ngờ
TOGAKU Securities là một nền tảng giao dịch trực tuyến cung cấp nhiều loại dịch vụ tài chính. Nó được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), cơ quan quản lý tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài chính trong phạm vi quyền hạn của mình. Là một phần của nền tảng giao dịch, TOGAKU Securities cung cấp chức năng nhắn tin trực tuyến để tạo điều kiện liên lạc giữa người dùng.
Cảnh báo rủi ro

Thông tin hiện tại cho thấy nhà môi giới này không có phần mềm giao dịch, vui lòng lưu ý rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại+81 355211388
Hộp thư emailinfo@easthillfx.com
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập--
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Không có dữ liệu