Không giám sát
CJC Markets
5-10 năm | Giấy phép giám sát khả nghi | Tiêu chuẩn chính MT4/5 | Nguy cơ tiềm ẩn cao
Dựa trên thị trường toàn cầu, CJC Markets tích hợp công nghệ vào tài chính và không ngừng tìm tòi, khám phá những đỉnh cao mới trong tài chính công nghệ. CJC Markets, được thành lập tại New Zealand, được chính phủ New Zealand ủy quyền và quản lý với dịch vụ khách hàng hoàn hảo, bảo mật quỹ nghiêm ngặt và kinh nghiệm phong phú. CJC Markets được Cơ quan Thị trường Tài chính New Zealand (FMA) ủy quyền và cấp giấy phép đầy đủ cho các công cụ phái sinh tài chính, đồng thời thường xuyên chấp nhận kiểm toán tài chính và tuân thủ của các cơ quan độc lập bên thứ 3.
Cảnh báo rủi ro

Sau khi xác minh, đại lý này hiện không có sự giám sát hiệu quả, xin hãy lưu ý những rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Không có dữ liệu
Thông tin cơ bản
Điện thoại+27 08132082626
Hộp thư emailsupport.vn@cjcmarketsglobal.com
Quốc giaNew Zealand
Thời gian lập--
Mô hình kinh doanhNDD
Phần mềm giao dịchMT4
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu0.01 tay
Mức đòn bẩy tối đa400:1
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Không có dữ liệu