Đang giám sát
JIA Securities
10-15 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Khu triển lãm đáng ngờ
JIA Securities
Cảnh báo rủi ro

Thông tin hiện tại cho thấy nhà môi giới này không có phần mềm giao dịch, vui lòng lưu ý rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại+81 0120 69 1424
Hộp thư email--
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập--
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

"Được coi là tín dụng thuế nước ngoài" đề cập đến một hệ thống coi số tiền thuế được giảm hoặc giảm bởi một quốc gia đang phát triển theo hiệp định thuế là số tiền mà quốc gia đang phát triển đã trả ban đầu và cấp các khoản tín dụng thuế nước ngoài tại Nhật Bản. Theo hiệp định thuế giữa chính phủ Nhật Bản và Brazil, trái phiếu chính phủ Brazil do Cộng hòa Liên bang Brazil phát hành có đủ điều kiện để được khấu trừ thuế nước ngoài và do đó thu nhập từ lãi của Brazil được coi là chịu thuế ở Brazil. Bằng cách nộp tờ khai thuế cuối cùng, bạn có thể yêu cầu hoàn lại thuế thu nhập khấu trừ (bao gồm thuế thu nhập đặc biệt để tái thiết) và thuế cư trú cá nhân, lên tới số tiền tương đương với thuế suất 20%. *Hệ thống thuế có thể được sửa đổi trong tương lai. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ý kiến ​​của cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên gia như kế toán thuế.