Đang giám sát
ITI Capital
Hơn 20 năm | Quản lý giám sát tại Anh | Giấy phép trực tiếp (STP) | Nhãn chính MT4/5
Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) since 2005, ITI Capital is a brokerage house offering an in-house developed trading platform which is scalable and reliable, affording a range of market access routes for clients to confide
Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại+44 (0)2075628001
Hộp thư emailinfo@iticapital.com
Quốc giaAnh
Thời gian lập2016
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịchMT4
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
    1.60 Điểm* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Không có dữ liệu