Sàn giao dịch đen
Peak Forex
Trong vòng 1 năm | Giấy phép đáng ngờ | Lĩnh vực kinh doanh đáng ngờ | Nguy cơ tiềm ẩn cao
Mục tiêu của Peak Forex là cố gắng trở thành mạng lưới giao dịch được ưu tiên số một trong một thế giới được kết nối liên tục bằng cách phát triển các sản phẩm chất lượng cao nhất.
Thông tin quản lý giám sát
Không có dữ liệu
Thông tin cơ bản
Điện thoại+886987194637
Hộp thư emailcs@peak-forex.net
Quốc gia--
Thời gian lập--
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

VST có thể được sử dụng làm tiền ký quỹ trong các hợp đồng tiêu chuẩn hoặc giao dịch tài liệu và chỉ được sử dụng cho các giao dịch mô phỏng.