Đang giám sát
Mita Securities
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Khu triển lãm đáng ngờ
Corporate Name: Mita Securities Company Limited, Financial Instruments Business Operator, No. 175 by Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Financial Services Agency) Member of: The Japan Securities Dealers Association, Tokyo Real Estate Transaction Association,Japan Financial Services Association No.005987 Registration: Director of Kanto Local Finance Bureau (Financial instruments firms) No.175, Moneylender / Tokyo Governor (7) No.27088, Registered Real Estate Broker / Tokyo Governor (1) No.103950, Real Estate Specified Joint Enterprises / Commissioner of the FSA・Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism No.76
Cảnh báo rủi ro

Thông tin hiện tại cho thấy nhà môi giới này không có phần mềm giao dịch, vui lòng lưu ý rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại03-3666-0011
Hộp thư emailinfo@mitasec.com
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập--
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Không có dữ liệu