Đang giám sát
ANDO
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Khu triển lãm đáng ngờ
Ando Securities là một tổ chức tài chính được quản lý, có trụ sở tại Nhật Bản, số giấy phép hoạt động của họ là Số 1 do Cục Tài chính Thái Bình Dương (TOKAI) cấp. Tổ chức này được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính và được quản lý kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2007. Tổ chức này cung cấp nhiều loại công cụ thị trường bao gồm cổ phiếu, quỹ tín thác đầu tư, trái phiếu, hợp đồng tương lai/quyền chọn và có thể cả các sản phẩm bảo hiểm. Họ cung cấp hai loại tài khoản: tài khoản giao dịch ký quỹ và tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường, mỗi loại có yêu cầu tiền gửi tối thiểu riêng.
Cảnh báo rủi ro

Thông tin hiện tại cho thấy nhà môi giới này không có phần mềm giao dịch, vui lòng lưu ý rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại+81 0120-024-005
Hộp thư email--
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập1998
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Hỗ trợ khách hàng được cung cấp thông qua tương tác trực tiếp tại các cửa hàng, giao dịch qua trung tâm cuộc gọi và trung tâm hỗ trợ 'Chura Net 24' dành cho các giao dịch trực tuyến.