Đang giám sát
FOREX EXCHANGE
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Nhãn chính MT4/5
FOREX EXCHANGE được thành lập năm 2004, đăng ký kinh doanh giao dịch tài chính tương lai vào tháng 1 năm 2006, gia nhập Hiệp hội giao dịch tài chính tương lai vào tháng 2 năm 2006 và đăng ký kinh doanh công cụ tài chính hạng nhất vào tháng 9 năm 2007. Năm 2008, FOREX EXCHANGE chuyển trụ sở chính đến Tokyo và đăng ký kinh doanh công cụ tài chính lần thứ hai vào năm 2009, đăng ký làm tổ chức/tư vấn đầu tư vào năm 2009 và gia nhập Hiệp hội Cố vấn Đầu tư Nhật Bản vào tháng 4 cùng năm. Nội dung kinh doanh của FOREX EXCHANGE cũng bao gồm giao dịch ký quỹ ngoại hối theo "Đạo luật trao đổi và công cụ tài chính" và tất cả các hoạt động kinh doanh liên quan. FOREX EXCHANGE hiện có giấy phép ngoại hối bán lẻ được cấp phép bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (Số giám sát: 2010001141146).
Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại0120-555-729
Hộp thư emailsupport@forex-exchange.com
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập--
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịchMT4
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Phương thức nạp tiềnChuyển khoản ngân hàng
Hỗ trợ các loại tiền tệJPY
Nạp tiền tối thiểu100000JPY
Tỷ giá--
Thời gian thanh toán--
Phí thủ tục--
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Đúng. Cũng có thể mở một tài khoản như một công ty. Nếu có thắc mắc về việc mở tài khoản công ty, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu yêu cầu trên trang web của chúng tôi.