Đang giám sát
Matsui
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Rủi ro trung bình
Matsui Securities được thành lập năm 1918 và là công ty chứng khoán nổi tiếng tại Nhật Bản, hiện có 142 nhân viên. Matsui Securities là thành viên giao dịch tổng hợp của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, thành viên giao dịch tổng hợp của Sở giao dịch chứng khoán Osaka, thành viên giao dịch tổng hợp của Sở giao dịch chứng khoán Nagoya, thành viên chung được chỉ định của Sở giao dịch chứng khoán Fukuoka và thành viên chung được chỉ định của Sapporo Sở giao dịch chứng khoán.
Cảnh báo rủi ro

Thông tin hiện tại cho thấy nhà môi giới này không có phần mềm giao dịch, vui lòng lưu ý rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại--
Hộp thư emailkouza-kaisetsu@matsui.co.jp
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập1918
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiềnchuyển khoản
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Không có dữ liệu