Không giám sát
AF Markets
2-5 năm | Giấy phép quản lý khả nghi | Nhãn trắng MT4/5 | Máy chủ chỉ đặt tại Trung Quốc
AF Markets là một công ty dịch vụ tài chính sáng tạo và nhà kinh doanh ngoại hối bán lẻ. Được chính thức thành lập vào đầu năm 2020, nó được quản lý bởi cơ quan có thẩm quyền của Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) (viết tắt là FTR), đã có được giấy phép quản lý của MBS và được phép thực hiện các giao dịch ngoại hối và các hoạt động kinh doanh liên quan đến trao đổi tiền tệ. Đồng thời, chúng tôi đã nhận được giấy phép AR được cơ quan quản lý ASIC của Úc cấp phép.
Cảnh báo rủi ro

Sau khi xác minh, đại lý này hiện không có sự giám sát hiệu quả, xin hãy lưu ý những rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Không có dữ liệu
Thông tin cơ bản
Điện thoại4000910917
Hộp thư email--
Quốc giaCanada
Thời gian lập2020
Mô hình kinh doanhSTP,ECN
Phần mềm giao dịchMT4
Phương thức nạp tiềnUnionPay,Chuyển khoản
Ưu đãi rút tiền1-2 ngày làm việc
Số lượng tối thiểu0.01 tay
Mức đòn bẩy tối đa400:1
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Không có dữ liệu