Đang giám sát
KIMURA SECURITIE
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Rủi ro trung bình
Kimura Securities được thành lập vào năm 1893. Công ty nhận được giấy phép kinh doanh đầu tư tích lũy vào năm 1987, nhận được giấy phép giao dịch chứng khoán lần thứ 3 vào tháng 9 và trở thành thành viên chính thức của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo vào tháng 11 năm 1990. Năm 2000, công ty bắt đầu kinh doanh bảo hiểm và bắt đầu xử lý trái phiếu nước ngoài vào tháng 3 năm 2010 và trái phiếu Trung Quốc vào tháng 4. Bắt đầu xử lý chứng khoán Mỹ vào tháng 9 năm 2014.
Cảnh báo rủi ro

Thông tin hiện tại cho thấy nhà môi giới này không có phần mềm giao dịch, vui lòng lưu ý rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại+81 (052)241-4211
Hộp thư email--
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập1893
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Không có dữ liệu