Đang giám sát
Invast Securities
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối
Công ty TNHH Chứng khoán Invast là công ty môi giới Nhật Bản được thành lập vào năm 1960 và là công ty con 100% vốn của công ty niêm yết Invst Co., Ltd. Công ty đầu tư là thành viên của Sở giao dịch tài chính Tokyo (tfx) và Hiệp hội đại lý chứng khoán Nhật Bản và được niêm yết trên thị trường JASDAQ với số vốn góp là 5.965.086.800 yên. Invast Securities cung cấp dịch vụ giao dịch phái sinh tài chính trực tuyến cho FX ký quỹ và CFDS OTC (Hợp đồng chênh lệch). Đây cũng là công ty lớn trong lĩnh vực giao dịch thuật toán tự động tại Nhật Bản, với hơn 400.000 người dùng.
Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại0120-659-275
Hộp thư emailfx-info@invast.jp
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập1960
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu0.1 tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Khi "Trang của tôi" được cập nhật vào ngày 10 tháng 6 năm 2023, các quy tắc đặt mật khẩu đã thay đổi và hiện có phân biệt chữ hoa chữ thường. Trước đây, chữ cái trong mật khẩu được coi là giống nhau dù nhập chữ hoa hay chữ thường, nhưng bắt đầu từ ngày 10/6, việc nhập sai chữ hoa hoặc chữ thường sẽ dẫn đến sai mật khẩu. Do những thay đổi trong thông số kỹ thuật này, mật khẩu của bạn có thể không chính xác. [Trước đây] Mật khẩu cho Trang của tôi không phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ) Mật khẩu: ABCD777 ⇒ Nhập: abcd777, aBCD777 để đăng nhập [Sau khi thay đổi] Mật khẩu cho trang của tôi hiện có phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ) Mật khẩu: ABCD777 ⇒ Dữ liệu nhập: abcd777, aBCD777 sẽ không được phép ​ Bạn đã đăng nhập. Sau khi thay đổi, bạn sẽ không thể đăng nhập trừ khi chuỗi bạn nhập khớp chính xác với mật khẩu bạn đã đặt (ví dụ: ABCD777). ・Vui lòng kiểm tra/thay đổi cài đặt chữ hoa và chữ thường của mật khẩu cũ của bạn, sau đó Thử gõ lại. ・Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập sau khi nhập lại thông tin của mình, vui lòng thử Cấp lại ID trang của tôi (mật khẩu khởi tạo).