Đang giám sát
Forex Sport
10-15 năm | Quản lý giám sát tại Úc | Giấy phép đầy đủ (MM) | Khu vực triển lãm khả nghi
Forex Sport Pty Ltd ("forex sport") là một công ty được đăng ký tại Úc. Forex Sport nhằm mục đích cung cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng để chuyển tiền với chi phí thấp hơn. Nó được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (số afsl 401379) và được đăng ký với Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (austrac).
Cảnh báo rủi ro

Thông tin hiện tại cho thấy nhà môi giới này không có phần mềm giao dịch, vui lòng lưu ý rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại03 9008 1880
Hộp thư emailadmin@forexsport.com
Quốc giaÚc
Thời gian lập--
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

We derive a profit on FX transfers based on the difference between the rate quoted to you and the rate we can negotiate with our own liquidity providers. This profit will vary according to the currencies involved and the arrangements that we enter with our liquidity providers from time to time.