Đang giám sát
GaitameOnline
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Tự nghiên cứu
Công ty TNHH GaitameOnline được thành lập tại tỉnh Chiba, Nhật Bản vào năm 2003. Tháng 3 năm 2006 hoàn tất hồ sơ đăng ký kinh doanh giao dịch tài chính tương lai, tháng 4 năm 2006 gia nhập Hiệp hội Công nghiệp Thương mại Tài chính Tương lai (số thành viên 1544) và bắt đầu dịch vụ giao dịch ngoại hối trực tuyến. Vào tháng 7 năm 2007, trụ sở chính được chuyển đến Chuo-ku, Tokyo và việc đăng ký kinh doanh công cụ tài chính đã hoàn tất vào tháng 9. Tháng 3 năm 2008, công ty được đổi tên thành Công ty TNHH Gaitame Online và chuyển trụ sở chính đến Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật Bản, đến năm 2014 vốn tăng lên 300 triệu yên. Vào tháng 7 năm 2015, Gaitame Online đã hoàn tất đăng ký loại hình kinh doanh công cụ tài chính thứ 2 và đạt được tiêu chuẩn giao dịch ký quỹ ngoại hối vào tháng 8.
Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại+81 0120-465-104
Hộp thư emailsupport@gaitameonline.com
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập--
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịchAPP
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa25:1
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

■兼容场外交易和Click 365 我们的操作环境 [操作系统] Windows11/Windows10/macOS X 【中央处理器】 2GHz或更高 【记忆】 2GB或更多 【硬盘】 可用空间100MB或更多 【展示】 XGA(1024×768)或更高 【浏览器】 MicrosoftEdge20.10240.16384.0・火狐浏览器 15.0.1~・谷歌浏览器 22.0.12229.94~ [查看PDF] Adobe Reader 9 或更高版本 [通讯线路] 光纤、ADSL、CATV等宽带线路(建议实际速度5Mbps或更高) -------------------------------------------------- ---------------------- 注1:一台电脑不能同时登录多个账号。 注2:Java版本图表在MicrosoftEdge和Google Chrome浏览器中无法正常使用。 注3:已确认Adobe AIR无法在macOS X 10.15(Catalina)上正确安装。