Đang giám sát
Daiwa Securities
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Rủi ro trung bình
Daiwa Securities là nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán và phái sinh hàng đầu tại Nhật Bản, được thành lập năm 1994 và có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản. Daiwa Securities chủ yếu cung cấp cho nhà đầu tư một loạt các hoạt động kinh doanh công cụ tài chính, như giao dịch chứng khoán, đại lý, bảo lãnh phát hành chứng khoán, v.v.
Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại+81 0120-010101
Hộp thư email--
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập1994
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Khách hàng đăng ký "Dịch vụ toàn diện chứng khoán Daiwa" có thể gửi và rút tiền miễn phí và khách hàng có trách nhiệm thanh toán phí xử lý chuyển ngoại tệ. Phí gửi và rút tiền đối với khách hàng trực tiếp của Daiwa Securities do khách hàng chịu. Sử dụng miễn phí dịch vụ gửi và rút tiền qua Internet của Daiwa và việc rút tiền chỉ miễn phí đối với những khách hàng đã đăng ký làm thành viên điện tử.
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Những thay đổi có thể được thực hiện qua điện thoại (tiếp nhận bằng lời nói). Vui lòng liên hệ với văn phòng bán hàng của chúng tôi. *Giới hạn rút tiền có thể thay đổi theo mức tăng 10.000 yên từ 0 yên đến 2 triệu yên. Để biết thêm thông tin về cách rút tiền từ các máy ATM liên kết bằng Thẻ Yamato của bạn, hãy nhấp vào đây. *Không thể thực hiện thay đổi thông qua giao dịch trực tuyến hoặc ATM.