Đang giám sát
Imamura Securities
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Rủi ro trung bình
Công ty TNHH Chứng khoán Imamura Được thành lập vào ngày 19 tháng 3 năm 1918, có trụ sở chính tại Thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản và được niêm yết trên Thị trường Jasdaq của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo vào tháng 12 năm 2014. Imamura Securities cung cấp dịch vụ tài chính và quản lý tài sản cho khách hàng. Hoạt động kinh doanh chính của công ty bao gồm kinh doanh chứng khoán, đại lý giao dịch chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, bán chứng khoán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ, v.v.
Cảnh báo rủi ro

Thông tin hiện tại cho thấy nhà môi giới này không có phần mềm giao dịch, vui lòng lưu ý rủi ro

Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại+81 076-263-5111
Hộp thư email--
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập1918
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Không có dữ liệu