Đang giám sát
Aims
5-10 năm | Quản lý giám sát tại Malaysia | Quản lý giám sát tại Úc | Giấy phép trực tiếp (STP)
AIMS is one of the worlds leading financial brokers providing premium trading solutions for all types of traders.With the access to pricing and liquidity previously only available to investment banks and high net worth individuals, AIMS is now able to o
Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại--
Hộp thư emailcs@aimsfx.com
Quốc gia--
Thời gian lập--
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịchMT4
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa400:1
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
    2.30 Điểm* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Không có dữ liệu