Đang giám sát
Shizuoka Tokai
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Rủi ro trung bình
Công ty TNHH Chứng khoán Shizuoka Tokai được thành lập vào ngày 6 tháng 9 năm 1945 và được cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán. 1, 2 và 4 năm 1968, giấy phép số. 3 năm 1989 (do đó sở hữu cả 4 giấy phép kinh doanh chứng khoán). Chứng khoán Donghai được đăng ký là nhà điều hành công cụ tài chính cấp một vào năm 2007. Công ty Chứng khoán Shizuoka Tokai là nhà điều hành kinh doanh công cụ tài chính Nhật Bản và là thành viên của Hiệp hội Đại lý Chứng khoán Nhật Bản, vốn hiện tại là 600 triệu yên.
Cảnh báo rủi ro

Thông tin hiện tại cho thấy nhà môi giới này không có phần mềm giao dịch, vui lòng lưu ý rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại+81 054-255-3330
Hộp thư email--
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập1945
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Không có dữ liệu