Đang giám sát
MITSUI
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Rủi ro trung bình
Được thành lập vào tháng 3 năm 1945, CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN MITSUI là công ty chứng khoán chủ yếu cung cấp dịch vụ kinh doanh công cụ tài chính. Công ty được ủy quyền và quản lý bởi Hiệp hội Đại lý Chứng khoán Nhật Bản và mã số điều hành công cụ tài chính của Công ty là Giám đốc Cục Tài chính Hokuriku (Công cụ Tài chính).
Cảnh báo rủi ro

Thông tin hiện tại cho thấy nhà môi giới này không có phần mềm giao dịch, vui lòng lưu ý rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại0776-22-2680
Hộp thư email--
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập--
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

MITSUI Securities tính phí khi cung cấp sản phẩm và dịch vụ khác nhau cho khách hàng khi cần thiết trong quá trình giao dịch. Đối với chứng khoán vốn sở hữu trong nước và chứng khoán quyền mua lại vốn cổ phần, hoa hồng (bao gồm thuế) phải trả cho giá hợp đồng dưới 1.000.000 Yên là (1,150% giá hợp đồng) x 1,10. Hoa hồng tối đa cho giao dịch chứng khoán là 1,265% (đã bao gồm thuế). (Hợp đồng dưới 217.392 yên là 2.750 yên, bao gồm thuế 250 yên)