Không giám sát
iGlobal
5-10 năm | Giấy phép đáng ngờ | Tiêu chuẩn chính MT4/5 | Nhà môi giới khu vực
Nhà môi giới
Thông tin quản lý giám sát
Không có dữ liệu
Thông tin cơ bản
Điện thoại4001209322
Hộp thư emailcs@impfx.com
Quốc giaÚc
Thời gian lập--
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịchMT4
Phương thức nạp tiềnUnionPay,Thẻ tín dụng,Alipay
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Không có dữ liệu