Đang giám sát
Kyokuto
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Rủi ro trung bình ​
Công ty Chứng khoán Kyokuto được thành lập vào tháng 3 năm 1947, tiền thân là Công ty Chứng khoán Kyokuto. Năm 1949, ông gia nhập Sở giao dịch chứng khoán Tokyo với tư cách là thành viên chính thức và đổi tên thành Far Eastern International Bank. vào tháng 12. Giấy phép ưu tú, gia nhập Sở giao dịch chứng khoán Osaka với tư cách là thành viên chính thức vào năm 1987. Năm 1989, Chứng khoán Viễn Đông trở thành công ty chứng khoán toàn diện, tháng 7 cùng năm gia nhập Sở giao dịch chứng khoán Nagoya với tư cách thành viên chính thức và thành lập Viện nghiên cứu môi giới chứng khoán Viễn Đông. Năm 1993, công ty mở tài khoản tương lai với Ngân hàng Nhật Bản. Năm 2005, công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Vào tháng 9, công ty thành lập công ty con đầu tư, fe Invest Co. Vào tháng 9 năm 2007, công ty được thành lập đã đăng ký làm nhà điều hành công cụ tài chính theo Đạo luật về công cụ tài chính và giao dịch. Kyokuto Securities có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản, với thanh khoản 52.5168 yên và 256 nhân viên.
Cảnh báo rủi ro

Thông tin hiện tại cho thấy nhà môi giới này không có phần mềm giao dịch, vui lòng lưu ý rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại+81 03-3667-9171
Hộp thư email--
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập1947
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Không có dữ liệu