Đang giám sát
Kotobuki Securities
15-20 năm | Quản lý giám sát tại Nhật Bản | Giấy phép bán lẻ ngoại hối | Khu triển lãm đáng ngờ
Được thành lập vào năm 1945, Công ty TNHH Chứng khoán Kotobuki là công ty môi giới chứng khoán Nhật Bản đăng ký giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính Tokai (Kinsho) số 7. Nội dung kinh doanh bao gồm các công cụ tài chính (trung gian, đại lý ủy thác giao dịch chứng khoán…). Công ty TNHH Chứng khoán Kotobuki hiện được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản.
Cảnh báo rủi ro

Thông tin hiện tại cho thấy nhà môi giới này không có phần mềm giao dịch, vui lòng lưu ý rủi ro!

Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại--
Hộp thư emailinfo@kotobuki-sec.co.jp
Quốc giaNhật Bản
Thời gian lập2019
Mô hình kinh doanh--
Phần mềm giao dịch--
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu-- tay
Mức đòn bẩy tối đa--
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
  • Chưa có đánh giá nào* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Không có dữ liệu